Mac OS X combo updates break X11.app

After performing a combo update of my freshly installed Mac OS X 10.5 to 10.5.4, the X11.app stopped working. Here are some instructions on how to restore it to working state again.

The combo update which is supposed to fix the problem with partially installed X11.app is actually exposing it. If you gradually upgrade from 10.5 to 10.5.1, then to 10.5.2, then to 10.5.3, and finally to 10.5.4, your X11 server will still work OK. But should you make the mistake and take a too big leap, i.e. from 10.5 to >= 10.5.2, your X11 is screwed.

It turns out that you can still restore your X11.app without going through the whole system reinstall and then applying the gradual upgrades. Just install the community supported XQuartz and keep it until Apple fix their combo update (may be in 10.5.5 combo, who knows?). Rumor has it that XQuartz is actually better than the Apple’s one ;)

Mac OS X spell checking problems

Mac OS X loads services from various locations. Knowing what they are could save you a lot of trouble. I was just about to reinstall again my freshly reinstalled MacBook because I didn’t know those locations.

An obscure OS X feature (or more likely a bug) stroke me a few hours ago. All of a sudden my Safari started throwing Couldn’t connect to Spell Check service alerts after every keystroke in any text field. I Goggled a lot, read tons of articles, deleted some files, repaired permissions with Disk Utility and rebooted several times but with no effect at all.

First I looked for my ~/Library/Services folder but I didn’t have one. Then looked in /System/Library/Services and found the service called AppleSpell.service. I checked the permissions of the executable file inside and they were OK. Running the executable by hand didn’t help — the message still popped up in Safari. Then I looked at Console’s output just to find the following messages inside:

Aug  3 23:39:04 home com.apple.launchd[102] ([0x0-0x14014].net.leuski.cocoAspell.Service[157]): Exited abnormally: Trace/BPT trap
Aug  3 23:45:49 home [0x0-0x1b01b].net.leuski.cocoAspell.Service[174]: dyld: Library not loaded: /usr/local/lib/libaspell.15.dylib
Aug  3 23:45:49 home [0x0-0x1b01b].net.leuski.cocoAspell.Service[174]:   Referenced from: /Volumes/Time Machine/Library/Services/cocoAspell.service/Contents/MacOS/cocoAspell
Aug  3 23:45:49 home [0x0-0x1b01b].net.leuski.cocoAspell.Service[174]:   Reason: image not found
Aug  3 23:45:49 home ReportCrash[175]: Formulating crash report for process cocoAspell[174]

It turned out that the sole reason for this misbehaviour was that Mac OS X was loading the cocoAspell.service from my external backup hard drive where I had put my home directory’s contents some hours ago and it was trying to dynlink to a library file that was wiped out after I reinstalled the OS earlier that day. Removing the cocaAspell.service bundle from the Library/Services folder on my backup drive and logging off and on again solved the problem.

Positional independence of the executable bundles is one of my favourite OS X features, but this time it has gone too far. Isn’t autoloading suspicious services from external devices a little bit counter security?

Оправдание

Или колко е полезно човек да знае “чужди” езици.

Днес Велин ми припомни причината, поради която не ме съди, че съм се отнесъл непрофесионално (по едни други, администраторски разбирания) към избора на лаптоп.

Той пише на FORTRAN, така че му е позволено и 4 MacBook-а да носи.

Човек никога не знае какво може да му донесе знанието на чуджи езици.

Усмивки от старите… бази

По молба на Велин препубликувам (с леки правописни и типографски корекции) нещо, което се позагуби покрай неотдавнашните сривове на машината ми във ФзФ. Включени са и оригиналните коментари.

За радиацията и харченето на пари

Публикувано на 28.12.2004 г. в 21:44

Ето как се раждат новите икономически теории: прибираме се от ядене и бира с Велин и той споменава, че напоследък харчил твърде много. Казва, също така, че колкото повече пари има в себе си, толкова повече харчи. Като се замисля, това не е ли като закона за радиоактивното разпадане? И ми хрумва следната теория:

Нека в момента време \(t\) разполагам с количество пари \(M(t)\). Тогава, съгласно твърдението, че харчът на пари е пропорционален на количеството им, скоростта на харч \(\frac{dM(t)}{dt} = M’(t) = -k \cdot M(t)\). Физическата обосновка на този закон може да се търси предимно в психологията, така че няма да се опитвам да доказвам състоятелността на това предположение. Решението на това диференциално уравнение е добре известно: \(M(t) = M(0) \cdot e^{-k \cdot t}\). В конкретния случай времето може да се отчита от момента на получаване на заплатата \(S\), така че \(M(0) = S\). Остава да си изясня значението на параметъра \(k\), който има размерност \(T^{-1}\) и по аналогия с теорията за ядрения разпад може да се свърже с периода за полуизхарчване на заплатата \(t_h\). Та ако след време \(t_h\) парите са намалели наполовина, то \(M(t_h) = S/2 = S \cdot e^{-k \cdot t_h}\), или \(k \cdot t_h = \ln 2\), от където се получава, че \(k = \frac{\ln 2}{t_h}\). След заместване в закона за намаляване на парите: \(M(t) = S \cdot \exp(-(\ln 2) \cdot t/t_h) = S \cdot 2^{-t/t_h}\).

Като следствие може да се оцени колко време човек би издържал със заплатата си при дадена период на полуизхарчване. Като база за тоталното обедняване може да се вземе изразът “Няма 2 лв в Народната Банка”, т.е. границата на изхарчване на заплатата е 2 лв. Тогава времето за пълно обедняване \(t_p\) се оценява като: \(2 = S \cdot 2^{-t_p/t_h}\) или \(t_p = t_h \cdot \log_2\left(\frac{S}{2}\right) = t_h \cdot ((\log_2 S) - 1)\), където \(\log_2\) е логаритъм при основа 2. Тънкият момент тук е, че при фиксиран период на полуизхарчване \(t_h\) времето за обедняване нараства много бавно с нарастването на заплатата поради свойствата на логаритмичната функция. При заплата от 500 лв времето за обедняване е приблизтелно 8 пъти периодът за полуизхарчване, така че при двукратно увеличение на заплатата времето за обедняване ще нарастне едва с 1/8. Изводът: не бива да се стискаме - дори ако ни увеличат двукратно заплатата, то спокойно можем да пръснем половината от нея за почерпка на приятели по случая, тъй като така или иначе няма да изкараме много по-дълго с тая заплата :-)

Коментари

Евалла!

velin — 2004-12-29 01:55

Присъединявам се към Велин в “Евала!”-то. Имам само едно малко допълнение, свързано с често наблюдавания ефект, който мога да нарека burst или по-точно ‘burst по Пелевин’, но полетата на този блог са прекалено кратки, за да го изложа ;)

… .

Ама наистина ли?

… .

Е, добре де…

В монографията [ПЕЛ-1999] са описани определени физико-психологически състояния, при които е налице вопиюща нужда от изпиване на 100 грама твърд алкохол (по-долу наричано “освежаваща глътка” ) или бързо похарчване на 50 долара (по-долу наричано “burst по Пелевин” ). За да бъде включено това явление в горните разсъждения, ще трябва да се включи и апарат от теория на вероятностите, за да се отчетат следните случаи:

  1. Човек разполага с поне 100 долара – налице е псевдослучаен избор между burst по Пелевин или освежаваща глътка.
  2. Човек разполага с между 50 и 100 долара – в зависимост от особеностите на физико-психологическото състояние отново е налице псевдослучаен избор между burst по Пелевин или освежаваща глътка. Тук вероятността силно клони към освежаващата глътка, освен в случаите, когато физико-психологическото състояние е близо до някоя от точките на помрачение (недефинирани в тази бележка-в-полето).
  3. Човек разполага с по-малко от 50 долара. Колкото и да е странно, и в този случай има избор, и то по-голям от другите: освежаваща глътка, заемане на 50 долара от познат или заемане на 50 долара от непознат, като последните два варианта могат да бъдат допълнително разгледани в двата си подвида – доброволно и “по трудния начин”. Тук определено вероятността клони към освежаващата глътка, защото трябва да се има предвид и непоследователността на човешкото мислене – дори и след намиране на 50 долара от познат или непознат доброволно или по трудния начин, човек все пак може да реши да приложи освежаващата глътка, като по този начин се наблюдава противоестествен ефект на увеличаване на наличното количество пари (разбира се, само в локален мащаб – познатият или непознатият определено е наблюдавал нормалното явление на намаляване). Този вариант може би заслужава допълнително разглеждане в самостоятелна разработка.

Та такааааа… Да си дойдем на думата. След като изложихме възможните варианти за проява на burst по Пелевин, оставяме за упражнение на любознателния читател да ги включи в разработената от г-н Илиев теория. Докукване!

Библиография: [ПЕЛ-1999] – ‘Generation “П”’, Пелевин, Виктор, 1999, Москва

Петър Пенчев — 2004-12-29 13:07

В теорията на полуразпад на заплатата не се взима предвид и полуразпада на организма на индивида, който я получава ;-P

Пламен Тонев — 2004-12-31 10:23

Нов сървър

icaci.info си има нов сървър. Или по-точно новият (стар) сървър си има icaci.info. Или нещо подобно… Важното е, че отново сме

../images/33.thumbnail.gif

FreeBSD бута тук

Три пъти ура за спомените ми относо администрирането на FreeBSD! И дано тази машина не я хване дисковата склероза, стабилно обвханала стария сървър.

П.П. FreeBSD 7.0 кърти, чисти и извозва, както обикновено :)