Оправдание (2)

След като се разбра, че Велин позволява да имаш MacBook, ако пишеш на FORTRAN, то сега се търси оправданието за притежаване на профил във Facebook. Някой да помогне, моля…


ахем.

Изискването за facebook би било да работиш в CERN или някое друго off-border НИФ (научно-изследователско фасилити), примерно, амм, Edinburgh Parallel Computing Centre.

Велин дъ Мърсифул

velin — 2008-08-28 09:48

Транслитерация ала ОББ

Или как любимата ми банка взима дейно участие в популяризирането на проекта “Разбираема България” на МДААР:

../images/49.thumbnail.jpg

Áåëåæêà îò áàíêîìàò íà ÎÁÁ

ÎÁÁ, áèâà ëè òàêà? Îïðàâåòå ñè åíêîäèíãà!

Secure your WEB passwords in Safari

If you like me have used Firefox under Mac OS X, but prefer Safari for one reason or another, you might have already noticed that Safari does not support protecting your web form passwords with some kind of a master password. The reason for this behaviour is that Safari stores your sensitive passwords in the default “login” keychain that is automatically unlocked whenever you log into your OS X account and is kept unlocked until you log off. Safari is also granted an unlimited access to its entries in this keychain. The net result is that if someone gains access to your browser, he can log into all those sites that you have your passwords remembered for.

One easy remedy is to create a separate keychain and to move your site passwords there. To do that:

  1. Open Keychain Access from /Applications/Utilities (or just type Keychain Access in Spotlight and hit Enter).
  2. From the File menu select New Keychain… (or press ⌥⌘N)
  3. Type a name for the new keychain file, i.e. Passwords and click the Create… button.
  4. Pick up some good password and enter it twice in the following dialog.
  5. When the new keychain is created Ctrl-click (or right-click) on it in the Keychains panel and select Change Settings for Keychain “Passwords”…. Make sure that Lock when sleeping is selected and adjust if desired the automatic lock timeout. I personally set it to 20 minutes.
  6. Now select back the login keychain, click the Kind column header to sort keychain entries by kind and locate all of the “Web form password” entries that you want to secure and select them.
  7. Drag the selected entries to your new keychain (Passwords in my case). You might have to enter your login password when moving each one of them.

That’s it — your web passwords are now protected by a kind of master password, used to unlock the new keychain. Unfortunately, you’ll have to manually move all new passwords that you entrust Safari to remember from the “login” keychain to your secure store.

Частично лунно затъмнение, август 2008 г.

Всички онези, които обичат (или, подобно на мен, поне са обичали) среднощните разходки по пълнолуние, въоръжени с клещи и/или телескоп, няма как да са пропуснали снощното частично лунно затъмнение. Макар и не толкова магични и почитани като слънчевите, лунните затъмнения са не по-малко интересни небесни събития.

И ето един интересен, макар и неочевиден за някои факт — лунни затъмнения има само по време на пълнолуние. Причината е чисто геометрична: Луната трябва да пресече (полу-)сянката на Земята, за да бъде затъмнена, за което тя трябва да се намира по-далеч от Слънцето, отколкото е Земята в него момент, поради което ние наблюдаваме напълно осветеното й лице. По същата причина не се наблюдават фази на външните планети.

За пропусналите събитието поради лоши метеорологични условия, липса на интерес, трудности при фокусирането на погледа поради употреба на алкохол и/или наркотични в-ва и прочие обективни и субективни причини, ето колажче от няколко хронологично наредени снимки от Вес, публикувано с любезното му позволение:

../images/47.thumbnail.jpg

Снимка (C) Веселин Бонев

Аз също исках да снимам, но държенето и насочването на телескоп с лявата ръка, докато с дясната се опитвам да наместя камерата на телефона съосно на телескопа, някак си не се получи…

Пропусналите ще могат да наваксат на 9-ти февруари догодина, но тогава сигурно ще е облачно, а и затъмнението, макар и почти пълно, ще е в земната полусянка.

Персеиди ‘08

Времевото съчетание на геометричните местоположения и относителни скорости на безбройните космически камънаци спрямо дундуркащата се през безкрайността на Космоса планета Земя ражда поредното, ненабюдаемо през смога в София, небесно явление - метеорния поток Персеиди, чиито максимум е утре в ранния следобед.

Камънаците, родени от кометата с неблагозвучното наименование Суифт-Тътъл, имали неблагоразумието да навлязат в земната атмосфера, (най-вероятно) се появяват в пълния си блясък като поток от светли следи, изхождащи от радианта в Персей, в непосредствена близост до звездата χ Per. Оптималното време за наблюдение (за тези, които са далеч от индустриалния смог) е до утре призори. Потокът ще се наблюдава и нощите след това, но със силно намаляваща интензивност.

И нека щастливците наблюдатели помнят сказанието, че пожеланото при вида на падаща звезда се сбъдва, рано или късно :) И да знаят, че откровено им завиждам…