Петък вечер

Дяволът намира работа за geek-овете, които си нямат друга такава:

Benchmarking: Traditional DES [128/128 BS SSE2-16]... DONE
Many salts: 229334K c/s real, 229587K c/s virtual

Only one salt: 196838K c/s real, 196838K c/s virtual

Benchmarking: BSDI DES (x725) [128/128 BS SSE2-16]... DONE
Many salts: 7469K c/s real, 7469K c/s virtual

Only one salt: 7261K c/s real, 7261K c/s virtual

Benchmarking: FreeBSD MD5 [32/64 X2]... DONE
Raw: 1032K c/s real, 1032K c/s virtual

Benchmarking: OpenBSD Blowfish (x32) [32/64 X2]... DONE
Raw: 62009 c/s real, 62016 c/s virtual

Benchmarking: Kerberos AFS DES [48/64 4K]... DONE
Short: 34259K c/s real, 34259K c/s virtual

Long: 107373K c/s real, 107373K c/s virtual

Benchmarking: LM DES [128/128 BS SSE2-16]... DONE
Raw: 1162647K c/s real, 1162649K c/s virtual