Надежда

Тя: (по детски невинно) Защо?
Той: Тате, не е хубаво да се отмъщава! Той, който прави лоши неща, на себе си ги прави…

Още има надежда в тази държава.