!dead

icaci.info из нот дед! Само, подобно на автора си, е застинал дълбоко в безвремието на философското осъзнаване на целта и смисъла на Промяната. Промяната, която никога не е лека и която често боли, вътре и вън от нас. Промяната, която руши установеното с много труд и любов, поради което се страхуваме от нея, отпъждаме я и се пазим, заключвайки се зад дебелите плътно непроницаеми стени на страха от нея. Липсата на Промяна е удобна, сигурна. Но какъв би бил смисълът без Промяна?

Immer vorwärts, Schritt um Schritt,
es geht kein Weg zurück.

Промяна. Скоро.