Оправдание (2)

След като се разбра, че Велин позволява да имаш MacBook, ако пишеш на FORTRAN, то сега се търси оправданието за притежаване на профил във Facebook. Някой да помогне, моля…


ахем.

Изискването за facebook би било да работиш в CERN или някое друго off-border НИФ (научно-изследователско фасилити), примерно, амм, Edinburgh Parallel Computing Centre.

Велин дъ Мърсифул

velin – 2008-08-28 09:48