Оправдание

Или колко е полезно човек да знае “чужди” езици.

Днес Велин ми припомни причината, поради която не ме съди, че съм се отнесъл непрофесионално (по едни други, администраторски разбирания) към избора на лаптоп.

Той пише на FORTRAN, така че му е позволено и 4 MacBook-а да носи.

Човек никога не знае какво може да му донесе знанието на чуджи езици.