Реформа

Реформите, особено бюрократичните, не са нещо, което се случва за една нощ. След има-няма 500 дена неактивност, icaci.info се реформира в напълно статична версия, генерирана с Nikola. Повечето стари URL-и са все още валидни и пренасочват към новите местоположения на писанията, но RSS-ът се мести на http://icaci.info/rss.xml. PixelPost галерията се трансфомира напълно в нещо не толкова красиво (все още), но концептуално малко по-различно.

Бидейки написан на Python, Nikola предпочита маркъп езика на DocutilsreStructuredText, макар голяма част от функционалността да може да се ползва и от Markdown. “Превеждането” от Textile (маркъп езика на Textpattern) в reStructuredText не беше особено тривиално, като Pandoc помогна много.

Основното предимство на Nikola, както и на повечето подобни генератори (или по-скоро компилатори) на статично съдържание, е, че цялото текстово съдържание идва от обикновени текстови файлове, които могат да се създават с произволен редактор и да се държат (заедно с всички останали принадлежащи файлове) в система за контрол на версиите, напр. Git. Няма web интерфейс за управление, няма нужда от бази данни и няма нито един сървърен скрипт, което влияее благотворно върху сигурността на сайта. Изходният код на всяка страница (с изключение на автоматично генерираните индекси) е достъпна посредством връзката Source в горния десен ъгъл на заглавната лента.

Сега остава и да започна да пиша отново.