полезно

YouTube формат 18

Ето един вече стар трик, който, за мое голямо учудване, мнозина все още не знаят. Става дума за не особено познатия параметър fmt в URL-ите на YouTube. С него се указва числен идентификатор на формат, представляващ комбинация от кодеци и качество на компресията на звука и картината. Възможните стойности са най-различни (за любопитните има търсачки), но особено интересна е стойността 18, която задава използване на MPEG-4 поток с видео кодек H.